Privatnost podataka

U Revita d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost i tajnost ličnih podataka svih naših kupaca, u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini (Sl. glasnik RS, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019)
Svi zaposleni u Revita d.o.o. su u obavezi da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i obaveštavamo ih o načinu korišćenja. Redovno proveravamo s kupcima da li njihovi podaci mogu koristiti, uključujući proveru saglasnosti kada su u pitanju liste kontakata koje se koriste za marketinške kampanje.

Lični podaci kupaca skladišteni su u informacionom sistemu Revita d.o.o. i čuvaju se na sigurnom mestu i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima

Upotreba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija i obaveštavanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem naše web prodavnice.

Revita d.o.o. garantuje da se lični podaci korisnika web prodavnice ne daju nikad na uvid ili za upotrebu trećoj strani bez prethodne izričite saglasnosti korisnika. Revita d.o.o. se obavezuje da primenjuje sve razumne mere sigurnosti u svrhu zaštite interesa korisnika usluga i sprečavanje eventualnih zloupotreba. Revita d.o.o. se ne može smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posledica tehničko-sigurnosnog propusta sistema web trgovine ili propusta zaposlenih u Revita d.o.o. Revita d.o.o. zadržava pravo da ne isporuči robu čija porudžbina ima nepotpune i/ili netačne podatke, odnosno ukoliko nije moguća provera porudžbime telefonskim putem usled pogrešno navedenog broja ili nejavljanja na poziv.