Politika kvaliteta i zdravstvene bezbednosti

Politika kvaliteta i bezbednosti hrane sastavni je deo ukupne poslovne politike Revita koja se temelji na Misiji i Viziji Kompanije.

MISIJA

Koristeći plodove prirode, kroz svoje programe, Revita pomaže ljudima da žive zdravije i bogatije.

VIZIJA

Želimo da što više utičemo na širenje uverenja da je priroda prijatelj, učitelj i partner i da ljudi sopstvenim činjenjem mogu poboljšati kvalitet svog života u zdravstvenom, duhovnom i materijalnom smislu.

  • U ovoj fazi razvoja Revite stalno povećanje zadovoljstva korisnika naših proizvoda najefikasnije možemo postići primenom, održavanjem i stalinim usavršavanjem Sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima ISO 22000:2018 za Revita proizvode.
  • Opredeljenja Uprave i rukovodstva Revite su: najviši kvalitet proizvoda u svojoj klasi, potpuna zdravstvena bezbednost proizvoda i uvek i potpuno ispunjavanje zahteva zakona i propisa, kao i zahteva sve većeg broja korisnika i da tako obezbedimo njihovo poverenje i zadovoljstvo kvalitetom i bezbednošću naših proizvoda.
  • Zadatak Uprave i rukovodstva je da planiraju i postavljaju dostupne i merljive ciljeve u svim organizacionim delovima Revite, da stalno kontrolišu dostignuto i postavljaju više zahteve.
  • Uprava i rukovodstvo Revitle stalno će osiguravati resurse neophodne da se dostignu postavljeni ciljevi i da se rad zaposlenih odvija na bezbedan i human način.
  • Uprava i rukovodstvo Revite će svakom radniku u Reviti omogućiti da upozna svoje radne obaveze i odgovornosti, da se usavršava u svojoj struci i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima i pokazanim rezultatima u radu. Uprava i rukovodstvo Revite će stalno preispitivati i unapređivati Politiku kvaliteta zdravstvene bezbednosti kako bi razvoj i poslovanje Revite bili u skladu sa zahtevima standarda kvaliteta.
  • Uprava i rukovodstvo Revite će razvijati i implementirati kulturu bezbednosti hrane kroz ciljeve bezbednosti hrane koji se postavljaju na osnovu rezultata dobijenih merenjem trenutne kulture bezbednosti hrane, preispitivanja, definisanje odgovornosti, odličnu komunikaciju i obučavanje zaposlenih, a sve u cilju kontinualnog poboljšavanja.

Politika kvaliteta i zdravstvene bezbednosti, kao osnovni dokument našeg Sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane, biće dostupna svakom zaposlenom radniku objavljivanjem u Kodeksu poslovne kulture i isticanjem u svim poslovnim prostorijama Revite.